links en documenten

https://nl.linkedin.com/in/sander-willemsen-0b127b1

 

http://www.energie-u.nl/ voor alles over de Utrechtse energiecoöperatie Energie-U, en

http://www.energie-u.nl/warmte030/ over de Utrechtse stadsverwarming, of liever: de verwarming van de stad, met

Manifest-Utrechtse-Stadsverwarming waarin we, een groep Utrechters, uitleggen waarom de Utrechtse stadsverwarming niet klaar is voor de energietransitie

 

https://twitter.com/sandervanwillem ik heb lol in twitter, er valt veel actualiteit en informatie te halen; ik breng wat, over Utrechtse en energie-zaken, inclusief twitterverslagen vanuit bijeenkomsten waar ik zit

 

wetten die te maken hebben met de collectieve verwarming van de gebouwde omgeving:

het Bouwbesluit met daarin het Warmteplan waarmee een gemeente een strengere EPC-eis op gebiedsniveau kan regelen, plus de aansluitplicht op gas en warmte (art. 6.10), inclusief de mogelijkheid om via een beroep op gelijkwaardigheid onder de aansluitplicht warmte uit te komen (art. 1.3)

het Besluit Aanleg Energie-Infrastructuur (BAEI) een AMvB onder de Elektriciteitswet en de Gaswet, waarmee een gemeente de partij aanwijst die in een nieuwbouwgebied van tenminste 500 woningen (of gelijke omvang aan bijvoorbeeld kantoren) de energie-infrastructuur aanlegt (en niet meer dan dat; wie het vervolgens exploiteert is een andere kwestie)

de Gaswet met o.a. artikel 62, dat een gemeente niet bevoegd is het transporteren van gas aan regels te binden.

de Warmtewet met plichten voor iedereen die warmte levert aan een of meer kleinverbruikers en rechten voor iedereen die warmte geleverd krijgt (de totstandkoming van een warmtenet staat niet in de Warmtewet geregeld, noch de organisatie ervan, dus ook keuzevrijheid of meervoudig aanbod niet; ook de woorden milieu en gemeente komen er niet in voor).
Onder de Warmtewet vallen ook:

het Warmtebesluit met de formules waarmee de warmteprijs wordt vastgesteld

de Warmteregeling met de cijfers om in de formules in te vullen.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *